stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Destrukcja i rekonstrukcja wspomnień w destrukcji - wernisaż Marty Dudy

Projekt "Destrukcja i rekonstrukcja wspomnień w destrukcji" zbudowana jest na kontraście pragnienia zatrzymania bądź wyparcia wspomnień.

Koncepcję stanowią prace malarskie, w tym kopie, instalacja oraz performance. Obrazy reprezentują pragnienie zatrzymania wspomnienia, często kojarzonego z jakąś pamiątką lub fotografią. Dlatego niektóre z nich powstały na podstawie analogowych fotografii. Wspomnienia zaczynają odbiegać od prawdy, a ich trwałość i rzetelność jest coraz bardziej wątpliwa. Performance, video oraz instalacja obrazują pragnienie usunięcia trudnych doświadczeń, które pozostawiają ślady odciśnięte na ciele, płótnie i ziemi. Doświadczenia mogą uwznioślać, budować lub zabijać. Ślady są destrukcyjne i niszczycielskie, doprowadzając do ostatecznego rozpadu.

(kod QR do video znajdziecie podczas wernisażu)

Marta Duda to ur.1980 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom otrzymała w 2006 r. Obecnie malarka, zajmuje się sztuką wizualną; nauczycielka zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie oraz zajęciach z rysunku i malarstwa w Centrum Kultury w gminie Wejherowo.

Marta zajmuje się malarstwem, szczególnie realistycznym, rysunkiem, a czasem instalacją i sztuką performance. W jej twórczości obecne są tematy związane z pozornie nieistotnymi codziennymi rzeczami i sprawami, z których próbuje wydobyć esencję i przybliżyć ich istotę. Poprzez "powiększenie" tego, co może wydawać się niedostrzegalne i zaglądanie do wnętrza pudełka albo patrzenie przez okno, można odkryć coś, na co zwykle nie zwracamy uwagi. Proces poznawczy dokonuje się w obydwu kierunkach - od podmiotu poznającego na zewnątrz i do wewnątrz - gdy człowiek poznaje sam siebie, odkrywa coś o sobie, obcując ze sztuką. Odkrywamy coś także o innych, pytając szeptem o świadomość i tożsamość istnienia, opartą na osobistych wspomnieniach i sensie bycia w ogóle.

Inspiracji, podczas pracy nad koncepcją, dostarczają jej osobiste doświadczenia oraz historie i doświadczenia jej przyjaciół. Mocny wpływ na jej twórczość ma biblijna teologia chrystocentryczna i główne jej przesłanie.
Zapraszamy!