Europejski Kongres Finansowy Sheraton Sopot Hotel Sopot Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Europejski Kongres Finansowy Opinie (3)

Serdecznie zapraszamy do udziału w rozpoczynającym się 13 września w Sopocie, jednym z największych Kongresów gospodarczych w Polsce jakim jest Europejski Kongres Finansowy. Po ponad półtora roku spotkań online Kongres wraca jako impreza stacjonarna dla jego uczestników i zaproszonych panelistów.

Sopot ponownie stanie się na trzy dni miejscem, w którym zbierze się licznie zaproszona Społeczność Europejskiego Kongresu Finansowego. Społeczność składa się z: ponad 1000 ekspertów i menadżerów z kraju i zagranicy, w tym prezesów i członków zarządów 50 największych instytucji z sektora finansowego, ponad 150 panelistów z Polski i zagranicy zaproszonych do współtworzenia tegorocznego programu, 150 przedstawicieli mediów oraz 60 studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni biorących udział w ramach trwającej wraz z Kongresem Akademii EKF.

Rada Programowa Kongresu budując tegoroczny Program pod hasłem "Finanse w odmienionej rzeczywistości" miała na uwadze fakt, iż już od kilku lat w wielu państwach świata rządy, przedsiębiorstwa, a także krajowe i międzynarodowe instytucje dokonują głębokiej zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa działa jako swoisty akcelerator tych procesów. Dlatego odbudowa gospodarki po pandemii będzie polegała na jeszcze szybszym i skuteczniejszym wdrażaniu zielonych i cyfrowych zmian w gospodarce.

Dzięki wypracowanym przez kraje członkowskie decyzjom o bezprecedensowej solidarności oraz o historycznym uwspólnotowieniu długu do dyspozycji mamy zatem olbrzymie środki finansowe. By je skutecznie wykorzystać, tym ważniejsze stają się zdolności, wiedza i kompetencje ludzi, którzy będą transformacji gospodarki dokonywać. Kluczowe jest, aby umieli myśleć po nowemu, z wielką otwartością i kreatywnością. Na takie wyzwania odpowiada hasło EKF jak i cały program tegorocznego Kongresu.

Główne obszary tematyczne tegorocznego EKF:
- banki a rozwój gospodarki po pandemicznym kryzysie
- cyfrowa transformacja usług finansowych
- finanse w zielonej gospodarce
- transformacja a troska o stabilność finansową
- wyzwania dla edukacji, pracodawców i pracowników
- konsument w centrum uwagi a mechanizmy gospodarki rynkowej
- odpowiedzialne regulacje

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanym programem. Jesteśmy przekonani, że wachlarz tematów i dobór zapraszanych ekspertów przyczynią się do wyjątkowo ciekawej edycji. Mamy nadzieję na udany Kongres wypełniony dużą ilością rozmów kuluarowych "live" po tak długim czasie spotkań wyłącznie "online".