stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

III edycja Local Trends - Samorządowy Kongres Finansowy

W dniach od 3 do 4 kwietnia w Sopocie odbędzie się III edycja kongresu, podczas którego poruszane są tematy kluczowe dla przyszłości finansowej samorządów. Zaplanowanych jest aż trzydzieści debat z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu oraz nauki. W programie nie zabraknie także warsztatów oraz przykładów udanych inwestycji oraz projektów prezentowanych w ramach Sceny Dobrych Praktyk.

w każdy poniedziałek (do 08.04.2024), g. 17:00 - 20:00

maj'24 20-21

poniedziałek - wtorek

Gdańsk
Wydarzenie otworzy wystąpienie Pawła Szefernakera, wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu które poprzedzi debatę "Mapa wyzwań w relacjach na linii rząd-samorząd". Swój udział zadeklarowało już liczne grono włodarzy gmin, miasteczek, miast. Podczas dwóch dni kongresu odbędzie się siedem sesji plenarnych poświęconych zagadnieniom takim jak:
- reforma finansów samorządowych
- finansowanie inwestycji
- transformacja cyfrowa
- szanse dla miast wynikające ze strategicznych projektów dekarbonizacyjnych
- zielona transformacja z perspektywy małych i dużych samorządówPozostałe panele dyskusyjne dotyczyć będą zagadnień takich jak m.in.: wsparcie dla mieszkalnictwa komunalnego, rozwój społeczności energetycznych i klastrów energii czy wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi "Samorządy wobec multikryzysów i wyzwań rozwoju" a uczestnicy deklarują wolę podjęcia merytorycznej dyskusji, ponad podziałami, która ma przynieść realną zmianę. Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie www.localtrends.pl

Pytania o przyszłość finansową samorządów
Jaka będzie przyszłość systemu finansów samorządowych? Jaki wpływ na świadczenie usług dla mieszkańców ma i będzie miał kryzys energetyczny? Czy samorządowe budżety, w szczególności budżety dużych miast, wytrzymają dalszą dewastację systemu dochodów własnych JST zwłaszcza w połączeniu z wysoką inflacją i ciągle rosnącymi kosztami świadczenia podstawowych usług publicznych w zakresie transportu, edukacji, czy chociażby zdrowia?

- To bardzo ważne pytania i tematy, które muszą stać się przedmiotem dialogu pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym. Trzeba im się przyjrzeć także w szerokiej debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych i zmian, które mogą przynieść na ogólnopolskiej scenie politycznej. Inicjatorami takiej dyskusji muszą być samorządy i to samorządy z taką inicjatywą występują.

Dlatego zapraszam wszystkich, którym przyszłość polskiego samorządu nie jest obojętna do udziału w tegorocznej edycji Local Trends - mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białystok, prezes Unii Metropolii Polskich.

Prezydent Białegostoku weźmie udział w dyskusji na temat reformy finansów samorządowych z Sebastianem Skuzą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.
Przykłady zza oceanu

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kevin Kane, Prezydent Memphis Convention&Visitors Bureau, który opowie o tym jak zmieniał się przemysł turystyczny w Memphis. Ekspert opowie m.in. o wykorzystaniu technologii do promocji miasta i o korzyściach płynących z tego typu inwestycji. W obliczu zbliżających się wyborów oraz wyzwań, z którymi mierzą się miasta i gminy wiejskie, wydarzenia takie jak kwietniowy Samorządowy Kongres Finansowy mają coraz większe znaczenie, także dla wyborów. - Bardzo zależało nam na takim wydarzeniu, właśnie z udziałem skarbników, analityków, ekonomistów. Bo żeby rozmawiać o rozwoju, o inwestycjach, o poprawie jakości życia mieszkańców - trzeba najpierw ustalić zasady finansowania i pozyskiwania środków na te cele - podkreśla Maciej H. Grabowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych, która współorganizuje wydarzenie razem z Grupą MTP.

Pełen program wydarzenia oraz formularz do rejestracji dostępny jest na stronie: www.localtrends.pl
#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju.

Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi.

Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów - przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań
Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych
Partnerzy Strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.
Partner Generalny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Partner: InPost
Sponsor: Polska Bezgotówkowa
Partnerzy Merytoryczni: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Fundacja im. Stefana Batorego, Polski Instytut Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Partnerzy instytucjonalni: Fundacja RC, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    450 - 1890 zł
  • Bilet ulgowy
    350 - 1490 zł
Udział w kongresie – bilety REGULAR (do 23.03.23)
Przedstawiciele organów oraz urzędów administracji rządowej oraz samorządowej**; uczelni wyższych; organizacji pozarządowych - 350,00 zł
Przedstawiciele sektora prywatnego - 1490,00 zł


Udział w kongresie – bilety LAST CALL (od 24.03.23)
Przedstawiciele organów oraz urzędów administracji rządowej oraz samorządowej**; uczelni wyższych; organizacji pozarządowych - 450,00 zł
Przedstawiciele sektora prywatnego - 1890,00 zł