Konferencja historyczna: Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 Muzeum Miasta Gdyni Gdynia Sprawdź!
stat
PATRONAT

Konferencja historyczna: Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939

Gdynia i polskie Wybrzeże od pierwszego dnia II wojny światowej doznały skutków militarnego konfliktu a niedługo potem brutalnej okupacji i wysiedleń ludności cywilnej. Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają na konferencję "Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji", podczas której przedstawiciele pomorskich muzeów, placówek kulturalnych i uczelni wyższych zaprezentują obecny stan badań na temat początków II wojny światowej w Gdyni i na Wybrzeżu. Konferencja odbędzie się 12 października 2019, dokładnie w 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków z Orłowa.

Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji - program

10.00 - rozpoczęcie konferencji

Sesja I - Muzea
10.10 - 10.30 - Wojciech Łukaszun (Muzeum II Wojny Światowej) - "Świadkowie 1939 r.", Eksponaty z Kampanii Polskiej na Pomorzu ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej
10.30 - 10.50 - dr Marek Wawrzynkowski (Muzeum Miasta Gdyni) - Przygotowania, przebieg i konsekwencje września 1939 r. w zasobach Muzeum Miasta Gdyni
10.50 - 11.10 - Krzysztof Krężel (Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku) - Wrzesień 1939 r. w zasobach Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego
11.10 - 11.25 - dyskusja
11.25 - 11.40 przerwa kawowa

Sesja II - Badania
11.40 - 12.00 - dr Jan Szkudliński - Walki lądowe o Wybrzeże w 1939 r. w świetle niemieckich materiałów archiwalnych
12.00 - 12.20 - dr Jan Daniluk (UG) - Gdynia / Gotenhafen w świetle prasy niemieckiej (1939-1940)
12.20 - 12.45 - dr hab. Tomasz Chinciński, dr Jarosław Tuliszka, dr Wojciech Wosk (MNG/WSAiB; WSAiB; WSAiB) - Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w Gdyni w okresie II wojny światowej. Źródła i postulaty badawcze
12.45 - 13.05 - dr. hab. Monika Tomkiewicz (IPN Gdańsk) - Czy można rozpatrywać wysiedlenia z Gdyni w kontekście zbrodni pomorskiej 1939 r.?
13.05 - 13.20 - dyskusja
13.20 - 15.00 - przerwa (13.30 - 14.30 możliwość zwiedzenia z przewodnikiem wystawy stałej Muzeum Marynarki Wojennej lub ekspozycji "Gdynia Dzieło Otwarte" w Muzeum Miasta Gdyni)

Sesja III - Edukacja historyczna
15.00 - 15.20 - Teresa Patsidis (Muzeum Piaśnickie) - Koncepcja edukacji historycznej realizowana przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie i stosowane narzędzia edukacyjne
15.20 - 15.40 - Krzysztof Wygnał (Muzeum Marynarki Wojennej) - Obrona Wybrzeża 1939 r. w edukacji muzealnej Muzeum Marynarki Wojennej
15.40 - 16.00 - Kamil Rutecki (Muzeum II Wojny Światowej) - Edukacja dla najmłodszych "Westerplatte - znajdź klucz do historii"
16.00 - 16.20 - Paweł Bloch (Alternatywny Cypel) - Żywa historia w alternatywnych działaniach popularyzujących Obronę Wybrzeża w Helu
16.20 - 16.40 - dyskusja i zakończenie konferencji


Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji przewidzianej po każdym z bloków tematycznych.

Obrady konferencyjne będą się toczyć w budynkach Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni. Początek 12 października 2019, o godzinie 10:00. Wstęp wolny.

Kontakt: dr Marek Wawrzynkowski
m.wawrzynkowski@muzeumgdynia.pl Tel: 58 66 20 926/928/944