stat
Impreza już się odbyła

Postacie gdańskiego pogranicza

Wydarzenie w ramach

W ramach Gdańskich Dni Kaszubskich organizujemy spotkanie otwarte w salonie Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 w dniu 14 czerwca o godz. 17:00 o Postaciach gdańskiego pogranicza.

Koniec XIX i początek XX wieku to okres, w którym odradzała się polska świadomość regionalna wśród mieszkańców Gdańska, Kaszub i Pomorza. Zaczęły się tworzyć organizacje społeczne i polityczne, które występowały publicznie w obronie interesów rdzennej ludności. Miejscowi działacze, niejednokrotnie bardzo dobrze wykształceni na niemieckich uniwersytetach, zaczęli działać wspólnie, mimo że przeciwko nim stał cały aparat urzędniczy Cesarstwa Niemiec. Wiara w odrodzenie Rzeczypospolitej była jednak silniejsza...

Spotkanie Postacie gdańskiego pogranicza ma charakter otwarty. Jego moderator Marek Adamkowicz (kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku) dyskutować będzie z historykami: dr. Leszkiem Molendowskim z Muzeum Gdańska oraz dr. Krzysztofem Kordą, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Wydarzenie odbywa się w ramach 2. Gdańskich Dni Kaszubskich, które sfinansowano dzięki dotacji Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańsk oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

fot. Taras widokowy Bazyliki Mariackiej w latach 30. XX wieku (Fot. Paul Czarnecki)