V Sopockie Konsekwencje Teatralne Teatr BOTO Sopot Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

V Sopockie Konsekwencje Teatralne Opinie (3)

V Sopockie Konsekwencje Teatralne - ogólnopolski przegląd małych form scenicznych, który odbędzie się w terminie pomiędzy październikiem a grudniem 2021r.

Do udziału w "Konsekwencjach" zapraszamy zarówno sceny zawodowe, jak i teatry nieinstytucjonalne oraz grupy i twórców amatorskich. Idea, która przyświeca przeglądowi, to zaproszenie najciekawszych spektakli małoobsadowych z całej Polski. Ich wspólnym mianownikiem jest minimalna scenografia i maksymalnie trójka aktorów. Tematyka, rodzaj i forma są dowolne.

Przegląd ma charakter konkursowy, a spektakle oceniane będą przez powołane przez Organizatora jury, które przyzna następujące nagrody:


  • I nagroda - Duża Konsekwencja w wysokości 5.000 zł,

  • II nagroda - Średnia Konsekwencja w wysokości 3.000 zł,

  • III nagroda - Mała Konsekwencja w wysokości 2.000 zł.


Dopuszcza się przyznanie innych kategorii nagród uzasadnionych artystycznie i merytorycznie werdyktem jury.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    30 zł
  • Bilet ulgowy
    25 zł
Karnet na wszystkie spektakle festiwalowe:
220 zł normalny
175 zł ulgowy*

*ulga dotyczy studentów, uczniów, emerytów, oraz osób po okazaniu karty: Dawców Krwi; Sopockiej; do Kultury