stat
Impreza już się odbyła

Wyroluj raka 2018 - NightSkating Opinie (25)

Już 1 czerwca odwdzięczamy się tej złej i niesprzyjającej aurze pogodowej. Rolkujemy dla wyroluj, bez zapisów, bez limitu uczestników, za to z uśmiechami i najlepszą muzyką.

Relacja z imprezy

Przed przejazdem zajęcia dla Was poprowadzi Szkółka Rolkarska Roll4all, a o muzykę w czasie przejazdu zadba Dj Fala! 

DATA: 1 czerwca 2018
MIEJSCE STARTU i METY: Parking przy promenadzie na Molo w Brzeźnie (na końcu ul. Jana Pawła II)

HARMONOGRAM:
17.00 - 18.30 warsztaty prowadzone przez szkółkę Roll4All (m.in.nauka hamowania, nauka pokonywania zjazdów i podjazdów, zabawy na rolkach)

18.45 wspólna rozgrzewka

19.00 START NightSkating Pomorze Wyroluj Raka na bis

21:30 Powrót na parking przy początku promenady do Molo w Brzeźnie


TRASA:
START i META - parking przy początku promenady na Molo w Brzeźnie.
ul. Czarny Dwór; ul. Obrońców Wybrzeża, ul. Rzeczypospolitej, ul. Legionów, ul. Kościuszki, ul. Hallera, Trakt Konny (dojazd do Placu Zebrań Ludowych), Al. Zwycięstwa, ul. Hallera, ul. Czarny Dwór

Długość trasy to ok 16 km o bardzo niskim nachyleniu bez większych zjazdów i podjazdów.

REGULAMIN:
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych, hulajnogach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
3. Udział w imprezie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
5. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Udział w imprezie dzieci do lat 16 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
7. Osoby chcące zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym zakończeniem muszą opuścić trasę przejazdu.
8. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
9. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. "Prawo o zgromadzeniach".
12. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
13. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
20. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania imprezy.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
22. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Przeczytaj także