Wystawa: Luter w Gdyni? Muzeum Miasta Gdyni Gdynia Sprawdź!
stat
PATRONAT

Wystawa: Luter w Gdyni? Opinie (3)

Zapraszamy na opowieść w formie wystawy pod kuratelą dr Andrzeja Hoji o gdyńskich ewangelikach i ich początkach na Pomorzu. Otwarcie wystawy 10 listopada.

19 września 2020 - 28 lutego 2021, g. 11:00 - 18:00

6 października 2020 - 31 marca 2021, g. 10:00 - 18:00

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 10.11.2017 - 25.02.2018
MIEJSCE: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, Gdynia
KURATOR: dr Andrzej Hoja

Godziny otwarcia:
wtorki, środy, piątki/ 10:00-18:00
czwartki/ 12:00 -20:00
soboty, niedziele, święta / 10:00 - 17:00

W 1517 r. augustiański mnich - Marcin Luter - wystąpił w Wittenberdze przeciwko nadużyciom związanym ze sprzedażą odpustów. Protest ten, sformułowany w postaci 95 tez, doprowadził do powstania odrębnego nurtu w religii chrześcijańskiej. Protestanci na świecie stanowią dziś ponad 800 milionów wyznawców - i po katolikach są najliczniejszą grupą chrześcijan.

Wkrótce po wystąpieniu Lutra, jego idee i na Pomorzu znalazły wielu zwolenników. Jeszcze 150 lat temu co piąty mieszkaniec obszaru, na którym dziś znajduje się Gdynia, był wyznania ewangelickiego. 500 lat po wydarzeniach w Wittenberdze przypominamy o dziedzictwie protestantów w Gdyni i jej okolicach: o życiu parafialnym luteran w Małym Kacku, o ewangelickich kolonistach z Góry Donas czy Polskim Zborze Ewangelicko-Augsburskim z okresu międzywojennego. Opowieść w formie wystawy o gdyńskich ewangelikach jest nie tylko pretekstem do poznania bliżej kościołów protestanckich oraz zasad ich wiary. Jest również źródłem refleksji nad naszą pamięcią i niepamięcią o członkach tych kościołów, którzy tu przez wieki żyli, modlili się i pracowali.