Wystawa plenerowa na Westerplatte Gdańsk - Westerplatte Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
Wydarzenie aktualne
Wystawa Truso - legenda Bałtyku

Wystawa plenerowa na Westerplatte Opinie (15)

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego zwiedzania całorocznej wystawy plenerowej poświęconej historii Westerplatte. Ekspozycja dostępna jest dla zwiedzających w dwóch językach - polskim i angielskim.

Wystawa "Westerplatte: Kurort - Bastion - Symbol" została uroczyście otwarta 1 września 2009 r., w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska. Wystawa poświęcona jest historii miejsca, które w powszechnej świadomości nieodłącznie wiąże się z początkiem najstraszliwszej katastrofy XX wieku, jaką była II wojna światowa. Miejsca, które tak jak niegdyś Termopile, stało się symbolem bohaterskiej walki z przeważającym liczebnie wrogiem. Opowieść o Westerplatte, którą przygotowało Muzeum, nie ogranicza się jednak do obrony polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej we wrześniu 1939 r.: przedstawiamy historię Westerplatte od XVII w., gdy powstało ono jako piaszczysta łacha u ujścia Wisły, aż po upadek komunizmu w Polsce.

Historia Westerplatte zawsze była częścią wydarzeń rozgrywających się w szerszej perspektywie: w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce, a często wręcz na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej. Ambicją Muzeum II Wojny Światowej było ukazanie tego kontekstu. Mamy nadzieję, że ułatwi to zrozumienie losów tego szczególnego miejsca, które z pięknego kurortu najpierw przekształciło się w składnicę broni i amunicji, następnie wysuniętą polską placówkę obronną, a w końcu stało się symbolem oporu i bohaterstwa.

Dzieje Westerplatte zostały przedstawione za pomocą ponad 200 planów, rycin, fotografii i dokumentów, odnalezionych w prawie 30 instytucjach w kraju i za granicą.

Wystawa została podzielona na cztery obszary odpowiadające kolejnym etapom dziejów Westerplatte. W pierwszym z nich ukazano proces powstawania półwyspu oraz kurort, który funkcjonował tutaj do momentu zakończenia I wojny światowej. Drugi obszar został poświęcony polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej istniejącej tu w okresie międzywojennym. Trzecia część koncentruje się na obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku, zaś w czwartej przedstawiono rolę jaką Westerplatte odgrywało w zbiorowej pamięci historycznej Polaków i w polityce władz komunistycznych w latach 1945-1989.

W roku 2010 wystawę uzupełniła ścieżka edukacyjna, która dostarczając szczegółów faktograficznych przemieni zwykły spacer w rzeczywiste i świadome zwiedzanie pola bitwy. Poprowadzi ona zwiedzających śladem istniejących i nieistniejących budowli i umocnień Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Jest to praktyczny przewodnik w terenie, ukazujący również to co już zniknęło z krajobrazu przestrzeni historycznej. Turysta otrzyma dokładny opis funkcji budynków, placówek obronnych, a także dziejów ich obrony w 1939 r., uzbrojenia i losów uczestników. Ważnym elementem ścieżki obok fotografii będą mapy i plany.