Typowanie zakończone 1 pkt.

Tak typowano 281 typowań

4% DGT Politechnika Gdańska
0% REMIS
96% ARKA Gdynia