Europejskie Forum Nowych Idei 2013 Sopot Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło

Europejskie Forum Nowych Idei 2013 Opinie (7)

Dlaczego Europa wciąż tkwi w kryzysie? Jak przełamać konflikt narodowych interesów ekonomicznych i wyzwań ścisłej integracji? Gdzie trzeba więcej instytucji UE, gdzie mniej? Jaki cel musimy stawiać przed regulacjami, gdy gospodarka trwale zwalnia? Jak zarządzać strategicznymi sektorami gospodarki, by wspierały wzrost? Jak z nowych technologii uczynić narzędzie przyspieszenia rozwoju społecznego i ekonomicznego naszego kontynentu?

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei będziemy dyskutować o największych i najbardziej palących problemach Starego Kontynentu, o sposobach ich rozwiązania, o tym, dlaczego gospodarki UE nie mogą wciąż powrócić na ścieżkę wzrostu. Również o tym, co makroeuropejskie kłopoty oznaczają dla gospodarki w skali mikro, dla firm, które budują swą pozycję na eksporcie i dla tych, które szukają przewag konkurencyjnych mimo przedłużającego się kryzysu.

Jak zwykle chcemy identyfikować nowe trendy, mogące mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej i unijnej gospodarki. Będziemy mówić o tych sprawach językiem biznesowym, to znaczy pragmatycznie, bez patosu. Zerwiemy z poprawnością polityczną, by nie zamazywała ona różnic interesów, które utrudniają wyjście z kryzysu. Do dyskusji obok europejskich przedsiębiorców zaprosiliśmy wybitnych intelektualistów oraz ekspertów ze świata nauki i kultury, bo potrzebna jest nam ich szerokie spojrzenie na wspólne przecież wyzwania.

RAMOWY PROGRAM EFNI 2013

Środa, 25 września 2013
18:00-22:30 GALA OTWARCIA EFNI 2013
Oficjalne otwarcie EFNI 2013
Debata z okazji 30-lecia przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie
Prowadzenie: Jerzy Buzek
Paneliści: Marek Belka • Joschka Fischer • Mario Monti • Lech Wałęsa - tbc
Uroczysta kolacja
Program artystyczny
23:00-00:30 ROZMOWY NOCNYCH MARKÓW
Czy demokracja w Europie jest zagrożona?

Czwartek, 26 września 2013
08:00-09:30 DEBATA ŚNIADANIOWA połączona z prezentacją książki Mario Montiego i Sylwii Goulard "La democrazia in Europa. Guandare Lontano"
10:00-11.30 SESJA PLENARNA
Jak wyleczyć Stary Kontynent? Idee i wartości dla przezwyciężenia kryzysu
Partner: ORANGE Polska
12:00-13:30 RÓWNOLEGŁE PANELE DYSKUSYJNE
Jak wyzwolić innowacyjność europejskiej gospodarki?
Partner: Deloitte
Zielony wzrost. Mit czy szansa?
Partner: Energa
Zagrożona przyszłość. Jak uratować młode pokolenie?
Partner: Tesco
13:45-15:15 DEBATY OBIADOWE
Kryzys przywództwa, kryzys wartości. Gdzie się podziały ideały?
13:45-14:15 PREZENTACJA RAPORTU "Jak kryzys zmienia Europę? Relacja z placu przebudowy"
Partner: Polityka Insight
14:30-15:00 PREZENTACJA RAPORTU Konfederacji Lewiatan: "Błędy polityki innowacyjnej UE. Co zrobić, aby przełamać impas?"
15:30-17:00 RÓWNOLEGŁE PANELE DYSKUSYJNE
Jak wzmocnić klub euro, nie dzieląc Europy?
Partner: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo?
Partner: PGNiG
Jak różnorodność w zatrudnieniu może zmienić gospodarkę?
Partner: Provident
Lekcje z kryzysu - czego nauczyła się europejska gospodarka?
Partner: KPMG
17:30-19:00 RÓWNOLEGŁE PANELE DYSKUSYJNE
22:00-23:30 ROZMOWY NOCNYCH MARKÓW

Piątek, 27 września 2013
08:00-09:30 DEBATY ŚNIADANIOWE
10:00-11.30 SESJA PLENARNA
Gospodarcza architektura nowej Europy. Jak sprawić, by instytucje, zarządzanie i regulacje sprzyjały rozwojowi?
Partner: PKN Orlen
12:00-13:30 SESJA PLENARNA
Nowe technologie a demokracja, społeczeństwo i rynek
Partner: PZU
13:45-15:35 DEBATY OBIADOWE
Przedsiębiorczość - nowa energia Europy
Partner: Intermarche
Jak włączyć grupę wykluczonych do krwioobiegu gospodarki?
Partner: Bank Pocztowy
13:45-14:15 PREZENTACJA RAPORTU: "Niemiecki model gospodarczy - model dla Europy?"
Partnerzy: Warszawskie biuro ECFR, Fundacja Konrada Adenauera
14:30-15:00 PREZENTACJA RAPORTU: "Jak zreformować instytucje europejskie, by odpowiadały na potrzeby obywateli?"
Partner: 4Liberty
15:30-17:00 RÓWNOLEGŁE PANELE DYSKUSYJNE
Inteligentne miasta. Wyzwania dla rozwoju Europy
Partner: Miasto Gdańsk
Tygrysy Europy - prezentacja wyników rankingu na najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmę europejską oraz panel dyskusyjny z udziałem laureatów
Partner: "Bloomberg Businessweek Polska"
Europa 60+. Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie rozwojowe
Partner: Polpharma
Koniec telewizji, jaką znamy: szanse i zagrożenia dla integracji europejskiej
Partner: Telewizja Polska
17:30-19:00 WIZJONERZY 2013 - prezentacja wyników konkursu i wręczenie nagród menedżerom wyróżnionym za odważne decyzje biznesowe oraz panel z udziałem laureatów
Partner: "Dziennik Gazeta Prawna"
20:00-22:00 GALA ZAMKNIĘCIA EFNI
Podsumowanie EFNI 2013 i prezentacja Deklaracji Sopockiej 2013
Oficjalne zamknięcie EFNI 2013
Uroczysta kolacja
Program artystyczny

Informacja o biletach

Rejestracja + opłata akredytacyjna

od 6000 zł