stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Gdynia Design Days Opinie (9)

Tegoroczny festiwal Gdynia Design Days, pod hasłem MIASTO+, tworzy nową rzeczywistość projektową, a nie tylko ją odtwarza. Innowacyjne projekty zaprezentowane podczas wydarzenia staną się naturalną częścią gdyńskiego krajobrazu. Nad realizacją festiwalu pracuje centrum designu w PPNT Gdynia we współpracy z gronem profesjonalistów z polski i zagranicy. Premiera projektów już 4 lipca 2014 r. Zapraszamy do Gdyni!

24 listopada - 23 grudnia 2023

Gdańsk
Projektanci zaproszeni do współtworzenia festiwalu zaprojektują zupełnie nowe, zaangażowane społecznie obiekty użytkowe, które mają odpowiedzieć na potrzeby społeczności miejskiej. Premiera kilkunastu projektów nastąpi podczas Gdynia Design Days 2014.

Struktura programowa tegorocznego festiwalu krąży wokół hasła MIASTO+, rozróżniając wystawy i projekty według umownego podziału mieszkańców na trzy grupy wiekowe: 5+, 30+, 60+. Mieszkańcy w zależności od wieku mają inne potrzeby i każdy z nich tworzy inny związek z miastem. W projektach podjęte zostaną próby znalezienia wspólnego mianownika pomiędzy generacjami 5+ i 60+, dopełnieniem których jest grupa 30+.

Festiwal rozpocznie się od spotkania poprowadzonego przez dra Huberta Bilewicza, krytyka sztuki. Uczestnicy panelu spróbują odpowiedzieć na pytanie: "Czym jest miasto?". Ponadto prowadzący spotkanie przybliży cechy charakterystyczne Gdyni, przedstawiając jej zarys historyczny, urbanistyczny i socjologiczny.

Wystawa główna w twórczy sposób odpowie na hasło przewodnie Gdynia Design Days. Kurator Agnieszka Jacobson-Cielecka zaprosiła do udziału w wystawie MIASTO+ 5.30.60. młodych projektantów z Polski i z zagranicy, którzy jako obserwatorzy z zewnątrz zaprezentują świeże spojrzenie na nasz region. Wszystkie projekty będą prototypami, które podczas festiwalu zostaną pokazane szerokiej publiczności po raz pierwszy.

Na festiwalu nie zabraknie projektów, które rozwiązują problemy mieszkańców. W ramach inicjatywy "PLAŻA 60+" zbadane zostaną relacje generacji 60+ z gdyńską plażą, która jest dla seniorów jednym z najważniejszych punktów na mapie codziennych aktywności. Efektem pracy projektantów będą innowacyjne obiekty, uwzględniające specyfikę i potrzeby osób starszych. Projekty powstają w oparciu o badania socjologiczne na temat sposobów eksploatowania plaży przez seniorów, a także badania związane z formami rekreacji osób starszych.

W ramach projektu "MOBILNE SZKLARNIE MIEJSKIE - uprawa ogórka szklarniowego z widokiem na morze"Program GDD 2014

Program festiwalu składa się z Programu Głównego oraz wydarzeń towarzyszących, które dobierane są w otwartym naborze.

1. Program Główny GDD 2014
Opracowany przez zespół Centrum Designu Gdynia we współpracy z doradcą programowym.
a. Wystawa Główna "MIASTO+ | 5.30.60" | prezentacja prototypów powstałych w odpowiedzi na hasło festiwalu |
b. Wystawa "Smak Produktu" | kurator: Jacek Ryń, Paulina Ryń | studio Razy2
c. Wystawa "W witrynach" | organizator: Centrum Designu Gdynia | wystawa prezentuje projekty w witrynach sklepowych przy ul. Świętojańskiej/ul. Starowiejskiej lub przy innej ulicy w centrum Gdyni.
d. Wystawa "Zmiany społeczno-socjologiczne" | Wystawa prezentująca zmiany społeczno-socjologiczne, trendy i zjawiska zachodzących w kulturze i dzisiejszym społeczeństwie.
e. Wystawa "Dyplomy ASP" | organizator: ASP Gdańsk i Centrum Designu Gdynia | przegląd najciekawszych prac dyplomowych z Wydziału Wzornictwa i Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
f. Wystawa "Studenci dla MIASTA+" | organizator: ASP Gdańsk i Centrum Designu Gdynia
g. Projekt "Mobilna szklarnia miejska" | kurator: Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorski, Malafor| projekt szklarni miejskiej dostosowanej również do potrzeb osób starszych. Projekt realizowany jest przez grupę studentów i interdyscyplinarne środowisko ekspertów
h. Projekt "Plaża 60+" | kurator: Paweł Pomorski |
i. Projekt "5+" | grupa projektowa BETON
j. Gdyński Plener Projektowy | kurator: Piotr Mikołajczak | tygodniowy plener projektowy dla projektantów z całej Polski, w ramach którego przygotowywane są prototypy dedykowane Gdyni i turystom odwiedzającym miasto podczas wakacji.
k. Projekt Market | prezentacja młodych projektantów połączona ze sprzedażą.
Program Główny festiwalu Gdynia Design Days jest w trakcie przygotowania. Poszczególne projekty mogą ulec modyfikacji.

2. Program Otwarty
Realizowany na podstawie otwartego naboru. Na Program Otwarty składają się warsztaty, wykłady i projekty nawiązujące do hasła festiwalu. Program Otwarty realizowany jest w różnych lokalizacjach w mieście i uwzględnia:
a. prezentacje projektantów,
b. warsztaty z projektowania dla różnych grup docelowych i wiekowych,
c. wykłady,
d. projekcje filmowe,
e. imprezy towarzyszące,
f. wydarzenia w przestrzeni publicznej.


MIASTO+|5.30.60

wolnego nadal chętnie spędzają go pracując w ogródkach działkowych. Niestety ogródki działkowe coraz częściej znikają z krajobrazów miast, dlatego chcemy zaproponować alternatywę w postaci miejskiej szklarni. Obiekty, które powstaną dzięki wspomnianym projektom, mają szansę na dalsze, pofestiwalowe istnienie w krajobrazie miejskim Gdyni.
Mobilna szklarnia zostanie zaprezentowana w Terminalu Designu na placu Kaszubskim, który w tym roku zostanie podzielony na strefy wiekowe. Strefa 5+ - dla najmłodszych - "Plac budowy relacji" to interaktywny plac zabaw, w którym każdy budowniczy może skonstruować wszystko, na co pozwoli mu jego wyobraźnia. Plac zabaw dedykowany dzieciom stanie się miejscem, w którym wszystkie generacje mogą współistnieć.

Przestrzeń 30+ nawiąże do archetypu idealnego domu, który łączy pokolenia. Gospodarzami są mieszkańcy 30+, którzy zapraszają pod swój dach dzieci i dziadków. Dopełnieniem będzie wystawa poświęcona zjawiskom społecznym zachodzącym w teraźniejszych miastach. Zaprezentujemy projekty ukazujące zmiany w kontekście urbanistyki, ekologii i mikroekonomii - zarówno te, które są wynikiem działań władz, jak również te będące efektem starań samych mieszkańców.

Gdynia Design Days 2014 to wydarzenie, podczas którego wszyscy entuzjaści projektowania znajdą coś dla siebie. Liczne wykłady, warsztaty i akcje w przestrzeni publicznej pozwolą nam zrozumieć miasto i poczuć się w nim jak u siebie. Mam nadzieję, że dzięki temu zintegrujemy się jako mieszkańcy MIASTA+.